Allmänna Villkor

Tack för att du besöker vaxlamp.com. VaxLamp.com tillhandahåller sina produkter och tjänster till dig enligt villkoren, villkoren och meddelandena som anges i detta avtal (styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i din jurisdiktion). Dessutom, när du använder någon vaxlamp.com -tjänst (t.ex. kundrecensioner), omfattas du av regler, policyer, villkor, riktlinjer och villkor som är tillämpliga på sådana tjänster, och de integreras i detta avtal genom denna referens. Vaxlamp.com förbehåller sig alla rättigheter att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst.

 

Webbplatsanvändning

Du representerar och garanterar att du är minst 18 år eller besöker webbplatsen under övervakning av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger VaxLamp.com dig härmed en begränsad, återkallbar, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för att få åtkomst till och använda webbplatsen genom att visa den i din webbläsare endast för att handla för att handla personlig personlig Objekt som säljs på webbplatsen och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av någon tredje part, utom vad som uttryckligen tillåts av vaxlamp.com i förväg. Varje överträdelse av detta avtal ska leda till omedelbar återkallande av licensen som beviljats ​​i detta stycke utan att meddela dig.

Förutom vad som är tillåtet i avsnittet ovan, får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra, överföra, skapa derivatverk från, översätta, modifiera, omvända motorer, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den såvida inte uttryckligen tillåtet av vaxlamp.com skriftligen. Du kanske inte använder någon kommersiell användning av någon av de information som tillhandahålls på webbplatsen eller använder webbplatsen till förmån för ett annat företag såvida inte uttryckligen tillåts av vaxlamp.com i förväg. Vaxlamp.com förbehåller sig rätten att vägra service, säga upp konton och/eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om VaxLamp.com anser att kundens beteende bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för Vaxlamp.coms intressen.

Du ska inte ladda upp till, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) bryter mot eller kränker upphovsrätten, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra äganderätt till någon; (b) är skadligt, hotande, ärekränkande, obscen, otillbörlig, pornografisk eller kan ge upphov till något civil- eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell rätt; eller (c) inkluderar eventuella buggar, virus, maskar, fälldörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. Vaxlamp.com kan tilldela dig ett lösenord och en kontoidentifiering så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering anses du vara behörig att komma åt och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och vaxlamp.com har ingen skyldighet att undersöka godkännandet eller källan till något sådan åtkomst eller användning av webbplatsen.

Du kommer att vara ensam ansvarig för all åtkomst till och användning av denna webbplats av alla som använder lösenordet och identifieringen som ursprungligen tilldelats dig om sådan tillgång till och användning av denna webbplats faktiskt är godkänd av dig, inklusive utan begränsning, all kommunikation och sändningar och alla skyldigheter (inklusive, utan begränsning, ekonomiska skyldigheter) som uppstår genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för lösenordet och identifieringen tilldelad dig. Du ska omedelbart meddela vaxlamp.com om obehörig användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat överträdelse eller hotat brott mot webbplatsens säkerhet.

 

Recensioner och kommentarer

Utom om vad som anges någon annanstans i detta avtal eller på webbplatsen, allt du skickar in eller publicerar till webbplatsen och/eller tillhandahåller vaxlamp.com, inklusive, utan begränsning, idéer, kunskap, tekniker, frågor, recensioner, kommentarer och Förslag (kollektivt, "inlämningar") är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt, och genom att lämna in eller posta, samtycker du till att oåterkalleligt licensiera posten och alla IP-rättigheter därtill (exklusive de moraliska rättigheterna som författarskap) för att göra Vaxlamp.com utan laddning och vaxlamp.com ska ha den royaltyfria, världen över, evig, oåterkallelig och överförbar rätt att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, utföra, sälja, hyra, överföra, anpassa, skapa derivatverk från Sådana inlagor på något sätt och i någon form, och för att översätta, ändra, omvända motorer, demontera eller dekompilera sådana inlagor. Alla inlagor ska automatiskt bli den enda och exklusiva egendom för vaxlamp.com och ska inte återlämnas till dig och du samtycker till att inte ta upp någon tvist i samband med någon användning av vaxlamp.com i framtiden.

Du garanterar att dina inlägg, helt eller delvis, är tydliga och fria från alla IP -rättigheter, tvister eller tredje parts fordringar. Vaxlamp.com tar inget ansvar för missbruk av upphovsrätt eller andra rättigheter från tredje parter av dig. Du åtar dig att försvar för och ersätta sponsorn mot eventuella förluster som orsakats på grund av användningen av uppgifterna för eventuella ändamål.

Utöver de rättigheter som gäller för alla inlämnanden, när du publicerar kommentarer eller recensioner till webbplatsen, beviljar du också vaxlamp.com rätten att använda namnet som du skickar in med någon recension, kommentar eller annat innehåll, om något, i anslutning med en sådan granskning, kommentar eller annat innehåll. Du representerar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du publicerar på den här webbplatsen och att användning av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll av vaxlamp.com inte kommer att kränka eller kränker någon tredje parts rättigheter. Du ska inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda vaxlamp.com eller tredje parter om ursprunget till inlagor eller innehåll. Vaxlamp.com kan, men är inte skyldig att ta bort eller redigera några inlagor (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.

 

upphovsrätt

All text, grafik, fotografier eller andra bilder, knappikoner, ljudklipp, logotyper, slogans, handelsnamn eller ordprogramvara och annat innehåll på webbplatsen för vaxlamp.com (kollektivt, "innehåll") tillhör exklusivt till vaxlamp.com eller dess lämpliga innehållsleverantörer. Du får inte använda, reproducera, kopiera, modifiera, sända, visa, publicera, sälja, licensera, offentligt utföra, distribuera eller kommersiellt utnyttja något av innehållet eller på annat sätt kassera något av innehållet på ett sätt som inte är tillåtet av vaxlamp.com, Utan vaxlamp.coms uttryckliga skriftliga medgivande.

Användningen av data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg på vaxlamp.com samt användningen av vaxlamp.com-varumärken eller servicemärken i metatagar är strängt förbjudet. Du kan se och använda innehållet endast för din personliga information och för shopping och beställning på webbplatsen och för inget annat syfte. Samlingen, arrangemanget och montering av allt innehåll på denna webbplats ("sammanställningen") tillhör uteslutande till vaxlamp.com. Du får inte använda vaxlamp.coms innehåll eller sammanställning på något sätt som minskar eller diskrediterar vaxlamp.com eller på något sätt som sannolikt kommer att orsaka förvirring eller brott mot tillämpliga lagar eller förordningar.

All programvara som används på den här webbplatsen ("programvaran") tillhör VaxLamp.com och/eller dess programvaruleverantörer. Innehållet, sammanställningen och programvaran är alla skyddade under statliga, nationella och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade av vaxlamp.com. Överträdare kommer att åtalas i hela lagens omfattning.

VaxLamp.com känner igen och respekterar alla upphovsrätt och varumärken. Som sådan har all användning av tv, film, musik, filmfestival eller andra namn eller titlar ingen anslutning till vaxlamp.com och är den enda egendom för upphovsrätten eller varumärkesinnehavarna.

 

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Om inte annat anges i standardvillkoren som styr samma av varje produkt på denna webbplats, denna webbplats, de produkter som erbjuds till salu på den och de transaktioner som genomförs genom den tillhandahålls av vaxlamp.com på en "AS IS" -basis . Vaxlamp.com gör inga presentationer eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, när det gäller driften av webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats förutom vad som anges här i full utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag, VaxLamp.com friskriver sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till, underförstådda garantier för försäljningsbarhet och fitness för ett visst syfte, icke-intrång, titel, tyst njutning, datanoggrannhet och systemintegration.

Denna webbplats kan inkludera felaktigheter, misstag eller typografiska fel. Vaxlamp.com garanterar inte att innehållet kommer att vara oavbrutet eller felfritt. I den maximala utsträckning som tillåts enligt lag kommer VaxLamp.com inte att vara ansvariga för några skador av något slag som uppstår till följd av användningen av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, indirekt tillfällig, straff, exemplarisk, speciell eller följdskador. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska vaxlamp.coms totala ansvar gentemot dig för eventuella skador (oavsett grunden för åtgärden) inte överstiga det sammanlagda beloppet för avgifter som du faktiskt betalar till vaxlamp.com under månaden omedelbart Före lagen som påstås ge upphov till vaxlamp.coms ansvar.

 

Acceptans

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Vaxlamp.com förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att vägra eller avbryta någon beställning av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att din beställning avbryts inkluderar begränsningar för tillgängliga kvantiteter, felaktigheter eller fel i produkt- eller prissättningsinformation, eller problem som identifierats av vår avdelning för kredit- och bedrägeri. Vi kan också kräva ytterligare verifiering eller information innan vi accepterar någon beställning. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning avbryts eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning.

Beställning

Kunder kan avbryta sin beställning när som helst före frakt; Kontakta vårt supportcenter. Men när beställningen har skickats kan beställningen inte avbrytas, ändras eller återbetalas. Efter mottagandet av paketet träder vår returpolicy i kraft.

 

Beställningssändningar

Alla vaxlamporder skickas från Kina och leveransplikt obetalda (D.D.U). Därför debiteras alla tull- eller importtullar när paketet når sitt destinationsland. Om några måste dessa avgifter betalas av köparen. Om köparen vägrar paketet på grund av importtullar eller skatter tar köparen fullt ansvar för alla kostnader som är involverade i processen.

Tyvärr kan vi inte uppskatta vad anklagelserna kan vara eftersom tull- och beskattningspolicyn varierar mycket från land till land. För ytterligare information, vänligen kontakta ditt lokala tullkontor eller besök deras officiella webbplats. I vissa fall är tullgodkännandeförfaranden nödvändiga vilket kan påverka vår ursprungliga leveransberäkningstid.

I enlighet med tullföreskrifter, observera att vaxlamp.com inte kan lista köpta objekt som en gåva eller ange ett belopp som är lägre än det faktiska produktpriset.

 

Kundkod för uppförandekod

Vaxlamp.com strävar efter att lösa varje kunds problem till deras tillfredsställelse. Vi kommer dock inte att tolerera något oacceptabelt eller orimligt beteende gentemot våra kundtjänstemedlemmar.

Oacceptabelt beteende riktat mot kundtjänstpersonal eller VaxLamp kan till exempel inkludera något av följande:

- Aggressivt, kränkande och hotande beteende. Exempel inkluderar: alla direkta eller underförstådda hot på någon kommunikationskanal; skrämmande språk; personligt och verbalt missbruk; sexistiska, rasistiska, homofobiska eller nedsättande kommentarer; Rudeness; Inflammatoriska uttalanden; svär; och underbyggda anklagelser.

- ihållande att göra vanligt krävande eller besvärliga klagomål, trots att saken har behandlats fullt ut; På liknande sätt upprepade klagomålen trots rimliga och rättvisa lösningar som erbjuds i enlighet med vår policy.

- Att be, förvänta sig eller kräva personal att bryta mot etablerade företagspolitiska riktlinjer, t.ex. återbetalningsbelopp, tidsram, specialkompensation osv.; På liknande sätt söker ett orealistiskt resultat utöver omfattningen av våra egna policyer och förfaranden. Som standard kan återbetalningsbeloppet inte överstiga det ursprungliga beställningsbeloppet som betalas till VaxLamp.

- Att upprepade gånger ändra naturen (eller fokus) av ett klagomål eller det önskade resultatet, delvis, efter att ett formellt svar har tillhandahållits.

- Överdrivet antal klagomål jämfört med den totala köpvärdehistorien.

För sådant beteende kan klagande meddelas och formellt meddelas om följande:

- Deras språk anses vara stötande, kränkande, hotande och helt oacceptabelt.

- De måste avstå från att använda sådant språk, hot och hot.

- Det kommer inte att finnas något ytterligare utbyte av korrespondens i frågan om de fortsätter med detta beteende.

- Vaxlamp förbehåller sig rätten att inte längre acceptera beställningar från kunden i framtiden utan ytterligare meddelande.

 

Typografiska fel

Medan vaxlamp.com strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt- och prisinformation, kan priser eller typografiska fel uppstå. Vaxlamp.com kan inte bekräfta priset på en artikel förrän efter att du beställer. I händelse av att en artikel listas till ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation, ska vaxlamp.com ha rätt, efter eget gottfinnande, att vägra eller avbryta eventuella beställningar för den artikeln. I händelse av att ett objekt är felaktigt, kan vaxlamp.com, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner eller avbryta din beställning och meddela dig om sådan avbokning.
Prissättning i olika valutor
Prissättning av produkter som säljs av vaxlamp.com är baserad på siffror beräknade i amerikanska dollar (US $). Priser som visas i andra valutor konverteras från amerikanska dollar enligt de mest uppdaterade konverteringsgraden. På grund av fluktuerande valutavärden kanske priser som visas i icke-amerikanska valuta på webbplatsen, utom på den enskilda produktsidan, inte är den mest aktuella. Områden på webbplatsen där icke-amerikanska valuta kan vara felaktiga inkluderar, men är inte begränsade till, reklambanners, marknadsföringssidor och information om produktkategorisidor. Priset som visas på en enskild produktsida, oavsett valutaval.

VaxLamp har ingen kunskap om och ansvarar inte för ytterligare bankavgifter eller valutakursavgifter som debiteras av den utfärdande banken eller en tredjepartsbetalningsleverantör. Dessa avgifter är enbart kundens ansvar och kommer inte att ersättas av VaxLamp.

 

Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas uteslutande enligt lagarna i din jurisdiktion utan hänsyn till lagkonflikter.

 

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på internet som ägs och drivs av tredje parter. Du erkänner att vaxlamp.com inte är ansvarig för driften av eller innehåll som finns på eller via någon sådan webbplats.

 

botemedel

Du samtycker till att vaxlamp.coms rättsmedel mot lag för alla faktiska eller hotade överträdelser av detta avtal skulle vara otillräckligt och att vaxlamp.com ska ha rätt till specifik prestanda eller föreläggande, eller båda, utöver eventuella skador som vaxlamp.com kan vara juridiskt rätt att återhämta sig, tillsammans med rimliga utgifter för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatsavgifter.

Ingen rätt eller botemedel mot vaxlamp.com ska vara exklusive någon annan, vare sig det är i lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skadar föreläggande, advokatsavgifter och utgifter.

Inget exempel på undantag från vaxlamp.com av dess rättigheter eller rättsmedel enligt dessa villkor ska innebära någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller annat undantag.

 

Nyhetsbrevabonnemang

När du skapar ett nytt konto på VaxLamp.com har du standardabonnemanget på våra nyhetsbrev. Du kan välja att avmarkera prenumerationsalternativet på registreringssidan

För dem som prenumererar på våra nyhetsbrev som standard, om du föredrar att inte ta emot våra nyhetsbrev i framtiden, kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att använda länken längst ner i alla nyhetsbrev från e -post.